Förordning (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1604). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


2 §

  Föreskrifter som avses i 4 § lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg meddelas av Transportstyrelsen. Innan föreskrifterna meddelas skall samråd ske med Arbetsmiljöverket.
Förordning (2008:1138)

3 §

  Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg, och bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsynen och om avgifter för denna. Förordning (2010:1604)