Förordning (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1265). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


2 §

  Delar av undervisningen får anordnas på engelska språket.
Under den sammanlagda tid som sådan undervisning anordnas får högst hälften av undervisningen ske på engelska språket.
Förordning (2008:1265)

4 §

  En kommun som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska anmäla detta till Statens skolverk. Anmälan ska innehålla uppgifter om
   1. verksamheten vid den aktuella skolan,
   2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
   3. hur kommunen säkerställer att de elever som undervisas inom försöksverksamheten får tillräckliga kunskaper i svenska språket för att nå grundskolans kunskapsmål i samtliga ämnen,
   4. utformningen av försöksverksamheten i övrigt, och
   5. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.

En kommun som upphör med försöksverksamheten ska anmäla detta till Skolverket. Förordning (2008:1265)

Whoops, looks like something went wrong.