Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1141). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


1 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Portugal undertecknade den 29 augusti 2002, i den lydelse som detta har genom det protokoll om ändring som undertecknades den 16 maj 2019, ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, portugisiska och engelska. Den svenska och den engelska texten framgår av bilagan till denna lag. Lag (2019:1141)

3 §

  Har upphävts genom lag (2011:1408)