Förordning (2004:1024) om pris till Per Angers minne

4 av 7 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2004:1024) om pris till Per Angers minne sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:659). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


4 §

  En särskild jury inom Forum för levande historia har hand om nomineringen och beslutar om pristagare. Juryn består av högst fem ledamöter. I juryn ingår myndighetschefen vid Forum för levande historia och en representant för Per Angers familj.
Förordning (2007:1200)

5 §

  Vid juryns handläggning av ärenden tillämpas endast följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 28 och 29 §§ om hur beslut fattas och om omröstning.
Förordning (2018:1004)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2019:659)

7 §

  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2007:1200)