Förordning (2004:1073) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2004:1073) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring sedan utfärdandet.

Förordning (2004:1073) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring upphävdes 2008-11-01 genom SFS 2008:605


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2004:1073) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring .