Förordning (2004:1110) med instruktion för Luftfartsstyrelsen

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2004:1110) med instruktion för Luftfartsstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1320). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:1110) med instruktion för Luftfartsstyrelsen upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:959


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


3 §

  Luftfartsstyrelsen får ta ut avgifter för sin verksamhet, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

Influtna avgifter får inte användas för genomförande av luftburna sjuktransporter enligt 13 §. Förordning (2006:1320)

13 §

  Luftfartsstyrelsen skall svara för förvaltning och utveckling av ett krisberedskapssystem för luftburna sjuktransporter.

Luftfartsstyrelsen skall upprätthålla en beredskap för att, i samråd med Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Socialstyrelsen, besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter
   - nationellt vid händelser där samhällets ordinarie resurser för sjuktransporter inte är tillräckliga,
   - internationellt för att bistå vid hemtagning av personer som drabbats av katastrofer utomlands, vid civil och militär krishantering samt vid andra humanitära insatser.
Förordning (2006:1320)

Whoops, looks like something went wrong.