Förordning (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket

2 av 30 paragrafer (7 %) har ändrats i förordning (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:313). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1156


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


14 §

  Luftfartsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1254)

27 §

  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

Övriga anställningar beslutas av verket.

Överklagande

28 § 35 § verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Luftfartsverket.

Luftfartsverkets beslut som rör antagning till utbildning i flygtrafikledningstjänst får inte överklagas.
Förordning (2007:313)

Whoops, looks like something went wrong.