Förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

2 av 7 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:297). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1020


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


2 §

  Myndigheten är centralmyndighet enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och fullgör de uppgifter som följer av den lagen.

Myndigheten fullgör de uppgifter som anges i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

Myndigheten fullgör de uppgifter som centralmyndighet som anges i avtalet den 4 februari 2004 mellan Konungariket Sverige och den Socialistiska republiken Vietnam.

Myndigheten fullgör vidare de uppgifter som anges i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.

Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till organisationer för adopterade. Förordning (2007:297)

7 §

  Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag får inte överklagas. Förordning (2007:297)

Whoops, looks like something went wrong.