Förordning (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i förordning (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1356). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


5 §

  I övrigt tillämpas föreskrifterna i notarieförordningen (1990:469).


Övergångsbestämmelser

2004:1222
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och upphör att gälla den 31 december 2006.
   2. För de tingsnotarier och länsrättsnotarier som anställts enligt denna förordning skall förordningen tillämpas även efter utgången av år 2007. Förordning (2006:1356)