Lag (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter sedan utfärdandet.

Lag (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter upphävdes 2009-03-01 genom SFS 2009:47


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter .
Whoops, looks like something went wrong.