Förordning (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1411). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:971


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


4 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2, 4, 5, 10-14, 17, 18, 19-22, 24, 25 och 31-35 §§. Bestämmelsen i 31 § verksförordningen tillämpas dock i administrativa ärenden.
Förordning (2006:1411)

Whoops, looks like something went wrong.