Förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1167). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om polisens förfarande med egendom som avses i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. och om sättet för kungörande enligt 2-2 b §§ samma lag. Föreskrifter om förfarandet med förverkad egendom ska meddelas i samråd med Säkerhetspolisen. Förordning (2014:1167)

2 §

  Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får för sina verksamhetsområden meddela föreskrifter om förfarandet med förverkad egendom när det gäller egendom som avses i 1 § 5 lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Förordning (2014:1167)

Whoops, looks like something went wrong.