Förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet

4 av 12 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1829). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet upphävdes 2021-01-01 genom SFS 2020:1040


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


6 §

  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret över företag som driver inlåningsverksamhet.
Förordning (2018:335)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2018:335)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2018:335)

10 §

  I registret över företag som driver inlåningsverksamhet registreras uppgifter för varje företag.

Registret ska innehålla uppgift om företagets företagsnamn och organisationsnummer. Förordning (2018:1829)