Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

11 av 12 paragrafer (92 %) har ändrats i förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1830). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  I denna förordning avses med
   1. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter som anges i 1 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, och
   2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670)

2 §

  Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juridiska personer som har registrerats enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670)

3 §

  Registret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.
Förordning (2017:670)

4 §

  Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
   1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet utövar över fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet, eller
   2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som registrerats i registret. Förordning (2017:670)

5 §

  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret. Förordning (2018:336)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2018:336)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2018:336)

9 §

  I registret registreras uppgifter för varje person. Registret ska innehålla uppgift om personens namn eller företagsnamn och om personnummer eller organisationsnummer.
Förordning (2018:1830)

10 §

  Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när en fysisk eller juridisk person registrerats i registret. Detsamma gäller när inspektionen stryker personen ur registret. Förordning (2017:670)

11 §

  Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten. Förordning (2017:670)

12 §

  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. vilka uppgifter en ansökan om registrering enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och
   2. vilka upplysningar som ett registreringspliktigt företag ska lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 9 § första stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670)

Whoops, looks like something went wrong.