Prisinformationslag (2004:347)

2 av 12 paragrafer (17 %) har ändrats i prisinformationslag (2004:347) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:507). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


6 §

  Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda produkter. Lag (2008:507)

12 §

  Om en näringsidkare inte lämnar prisinformation enligt denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av denna lag ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan prisinformation ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Lag (2008:507)

Whoops, looks like something went wrong.