Förordning (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1150). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 4058/89. Förordning (2008:1150)

3 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 4058/89.
Förordning (2008:1150)