Förordning (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål

1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i förordning (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:27). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Försöksverksamhet enligt lagen (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål får bedrivas vid Stockholms tingsrätt, Uppsala tingsrätt och Helsingborgs tingsrätt. Förordning (2007:27)

Whoops, looks like something went wrong.