Förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel

0 av 8 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel sedan utfärdandet.

Förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel upphävdes 2007-01-01 genom SFS 2006:1455


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel .