Lag (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1012). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:111


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Hos Försäkringskassan ska det finnas ett allmänt ombud som är gemensamt för verksamheten hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med undantag av den verksamhet hos Pensionsmyndigheten som avser premiepension.
Det allmänna ombudet utses av regeringen. Lag (2009:1012)

2 §

  Om det allmänna ombudet har överklagat ett beslut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, ska det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol föras av ombudet. Lag (2009:1012)

3 §

  Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol. Lag (2009:1012)