Förordning (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan sedan utfärdandet.

Förordning (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan upphävdes 2007-07-01 genom SFS 2007:182


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan .