Lag (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i lag (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1411). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


3 §

  Har upphävts genom lag (2011:1411)

4 §

  Om en bestämmelse i avtalet leder till att ändring ska vidtas i fråga om beskattning som rör statlig eller kommunal skatt, får Skatteverket vidta sådan ändring. Lag (2011:1411)

Whoops, looks like something went wrong.