Förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)

0 av 6 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) sedan utfärdandet.

Förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1134


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) .