Förordning (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:338). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1163


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  Statligt bidrag får lämnas till den som har kostnader för särskilt utbildningsstöd. Ärenden om statligt bidrag administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Förordning (2008:338)

2 §

  Statligt bidrag får lämnas för särskilt utbildningsstöd som erbjuds svårt rörelsehindrade personer som studerar vid universitet, högskola eller folkhögskola. Statligt bidrag får lämnas även för sådant stöd som erbjuds personer med andra funktionshinder vilka studerar vid folkhögskola samt för sådant stöd som erbjuds personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder vilka studerar vid universitet eller högskola.
Förordning (2006:1267)