Förordning (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1367). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


5 §

  Ansökan ska göras på ett särskilt formulär som tillhandahålls av Statens kulturråd.

Ansökningar ska lämnas till Statens kulturråd vid den tidpunkt som rådet föreskriver. Förordning (2007:1367)

6 §

  Frågor om bidrag prövas av Statens kulturråd och avgörs av generaldirektören.

Statens kulturråd får inhämta synpunkter på ansökningarna från den som rådet finner lämpligt. Förordning (2007:1367)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2007:1367)