Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1223). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Under perioden 1 januari 1998-31 december 2010 bedrivs det försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Enligt lagen skall länsstyrelsen, under den tid som försöksverksamheten pågår, fullgöra de uppgifter som ankommer på bl.a.
Skogsstyrelsen i den omfattning som regeringen bestämmer.
Förordning (2006:1223)

4 §

  Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen i lag eller annan författning inom miljöområdet skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall:
   1. 14 § samt vad som anges i punkterna A8, A15 och A25 i bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken,
   2. 6 och 7 §§ samt 10 § andra stycket förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd,
   3. 43 § förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel,
   4. 2 § andra stycket, 6, 22, 24, 26, 28 och 34 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.,
   5. 7 och 11 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m., och
   6. 7 § förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2006:1045)