Förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

0 av 9 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete sedan utfärdandet.

Förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1300


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete .