Förordning (2005:1236) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2005:1236) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning sedan utfärdandet.

Förordning (2005:1236) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1166


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2005:1236) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning .