Lag (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:622). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1109


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus som har beslutats av Boverket eller en länsstyrelse får tillgodoföras den stödberättigade genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Krediteringen får endast avse stöd för åtgärder som har påbörjats och slutförts under perioden 1 januari 2006-31 december 2007. Lag (2006:1403)

2 §

  Kreditering på skattekonto med stöd av denna lag får inte minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än 161,467 miljoner kronor 2006 och 288,533 miljoner kronor 2007.
Lag (2007:622)