Lag (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till fönybara energikällor

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till fönybara energikällor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:929). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till fönybara energikällor upphävdes 2007-01-01 genom SFS 2006:1402


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor som har beslutats av länsstyrelsen eller Boverket och som avser stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2005-31 december 2008 får tillgodoföras fastighetsägaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).
Lag (2006:929)

3 §

  Krediteringar på skattekonto med stöd av denna lag får inte minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än 1 000 miljoner kronor 2006, 500 miljoner kronor 2007 och 500 miljoner kronor 2008. Lag (2006:929)

Whoops, looks like something went wrong.