Lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling .