Förordning (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling

1 av 17 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:92). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Stöd enligt denna förordning kan lämnas till kommuner i syfte att bidra till en höjning av kvaliteten i vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen.

Stödet får användas till insatser för att synliggöra och ta till vara den befintliga kompetensen eller att höja kompetensen hos personalen i de verksamheter som kommunerna, oavsett driftsform, ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller socialtjänstlagen (2001:453) och som avser vård och omsorg om äldre. Förordning (2017:92)

Whoops, looks like something went wrong.