Förordning (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter

1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i förordning (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:788). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter upphävdes 2012-07-01 genom SFS 2012:331


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Skatteverkets huvudkontor enligt 8 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket, är det centrala kontaktkontor som avses i artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004. Förordning (2007:788)