Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:55). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


2 §

  För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn ska tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av
   1. 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   3. 97 kap. 6-10 §§ socialförsäkringsbalken,
   4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395),
   5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), och
   6. 102 kap. 10-13 §§ socialförsäkringsbalken.
Lag (2017:55)

Whoops, looks like something went wrong.