Förordning (2005:527) om regionalt investeringsstöd

1 av 79 paragraf (1 %) har ändrats i förordning (2005:527) om regionalt investeringsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:793). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:527) om regionalt investeringsstöd upphävdes 2007-01-01 genom SFS 2006:1467


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


66 §

  För regionalt investeringsstöd som har beviljats av regeringen svarar Verket för näringslivsutveckling för tillsyn och uppföljning.

Inom stödområde A och i Västra Götalands län får verket, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna över detta ansvar till länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningsärenden skall uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och Kronofogdemyndigheten, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot detta. Förordning (2006:793)