Tillkännagivande (2005:533) i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2005:533) i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2005:533) i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar upphävdes 2015-05-06 genom SFS 2015:223


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2005:533) i fråga om Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar .