Förordning (2005:626) om klimatrapportering

4 av 19 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2005:626) om klimatrapportering sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:151). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:626) om klimatrapportering upphävdes 2014-12-29 genom SFS 2014:1434


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


7 §

  Trafikverket skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att för trafikeringen av det järnvägsnät som staten äger och förvaltar
   1. tillhandahålla uppgifter om mängden förbrukade motorbränslen,
   2. tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, och
   3. beräkna utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen. Förordning (2010:151)

8 §

  Transportstyrelsen skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att för luftfart i transportsektorn
   1. tillhandahålla uppgifter om mängden förbrukade motorbränslen och energianvändning,
   2. tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
   3. beräkna utsläpp av metan, dikväveoxid, koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och kolväten, och
   4. tillhandahålla uppgifter om dels fördelning på inrikestrafik och utrikestrafik, dels fördelning på den trafik som omfattas av start- och landningsfasen (Landing and Take-Off, LTO), dels den trafik som inte ingår i start- och landningsfasen (Cruise), dels antalet start- och landningscykler (LTO-cykler).
Förordning (2008:1200)

10 §

  Trafikverket skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att för vägtrafik i transportsektorn
   1. tillhandahålla uppgifter om trafikarbete för olika fordonskategorier,
   2. tillhandahålla uppgifter om mängden förbrukade motorbränslen,
   3. tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, och
   4. beräkna utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen. Förordning (2010:151)

12 §

  Trafikanalys skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att inom transportsektorn utföra oberoende granskning. Förordning (2010:151)