Förordning (2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1585). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1265


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


2 §

  Styrelsen för psykologiskt försvar skall stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004.

Styrelsen skall, efter beslut av regeringen, stödja även andra personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands.

Styrelsen skall, i verksamhet enligt första och andra styckena, särskilt underlätta kontakterna mellan enskilda och myndigheter, verka för samordning av myndigheters, organisationers och övriga aktörers insatser, verka för samordning av den offentliga informationen om den reglering som har betydelse för dem som drabbats samt identifiera behov av särskilda insatser. Förordning (2006:1585)

10 §

  Inom Styrelsen för psykologiskt försvar finns det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien. Rådet skall besluta om och fullgöra den verksamhet som avses i 2 §.

Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Förordning (2006:1585)