Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag sedan utfärdandet.

Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag upphävdes 2009-05-01 genom SFS 2009:268


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag .