Förordning (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning

0 av 8 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning sedan utfärdandet.

Förordning (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning upphävdes 2009-09-01 genom SFS 2009:135


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning .