Förordning (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

0 av 17 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet sedan utfärdandet.

Förordning (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1176


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet .