Förordning (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen

1 av 18 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:86). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:853


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Kustbevakningen skall genom övervakning förebygga och ingripa mot störningar av ordningen i sjötrafiken.
Kustbevakningen skall vidare i enlighet med särskilda föreskrifter förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, ingripa vid misstanke om brott samt utreda och beivra eller bistå med utredningen av brott. Förordning (2006:86)