Förordning (2005:791) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

2 av 11 paragrafer (18 %) har ändrats i förordning (2005:791) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1208). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:791) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet upphävdes 2017-07-01 genom SFS 2017:450


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


6 §

  Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter i tullbrottsdatabasen som behandlas med stöd av 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2014:1208)

7 §

  Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter i tullbrottsdatabasen som behandlas med stöd av 7 § 2 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och som förekommer i en förundersökning under ledning av åklagare vid Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten.
Förordning (2014:1208)