Förordning (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1276). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


3 §

  Luftfart är under tid som anges i 2 § tillåten längs de av Transportstyrelsen fastställda flygvägarna inom restriktionsområdena på lägst 1 350 meter (4 500 fot) över havet. Vidare får luftfart äga rum inom restriktionsområdena med svenska militära luftfartyg och med svenska luftfartyg som används av Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut eller Affärsverket svenska kraftnät, eller med luftfartyg när de används i räddningsinsatser enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Tillstånd till luftfart inom restriktionsområdena i andra fall får ges bara om det finns särskilda skäl. Frågor om tillstånd prövas av Försvarsmakten. Förordning (2014:1276)

5 §

  Trots bestämmelsen i 4 § får luftfart i restriktionsområdena äga rum med svenska militära luftfartyg och med svenska luftfartyg som används av Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut eller Affärsverket svenska kraftnät, eller med luftfartyg när de används i räddningsinsatser enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Tillstånd till luftfart i restriktionsområdena i andra fall får ges bara om det finns särskilda skäl. Frågor om tillstånd prövas av Transportstyrelsen. Innan beslut fattas ska Transportstyrelsen ha samrått med Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården. Förordning (2014:1276)