Förordning (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

0 av 9 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling sedan utfärdandet.

Förordning (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:828


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling .
Whoops, looks like something went wrong.