Förordning (2005:862) med instruktion för Statskontoret

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i förordning (2005:862) med instruktion för Statskontoret sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:46). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:862) med instruktion för Statskontoret upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:827


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


9 §

  Har upphävts genom förordning (2007:46)