Förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:731). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor upphävdes 2014-09-01 genom SFS 2014:1039


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


7 §

  De myndigheter som utövar marknadskontroll, Kommerskollegium och Tullverket skall vara representerade i rådet. Förordning (2007:110)

8 §

  Rådets ordförande utser representanter för de myndigheter som avses i 7 § efter förslag från myndigheterna i fråga.
Förordning (2007:110)