Förordning (2005:985) med instruktion för Kriminalvården

6 av 19 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2005:985) med instruktion för Kriminalvården sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1485). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2005:985) med instruktion för Kriminalvården upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1172


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


8 §

  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kriminalvården med undantag av 32 § andra stycket.
Förordning (2006:1485)

8 a §

  Kriminalvården skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1485)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1485)

15 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1485)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1485)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1485)