Förordning (2005:99) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2005:99) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2005:520). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


3 §

  Den som anlitar en förare för att utföra transporter som avses i 1 § skall upplysa föraren om de bestämmelser om vägtrafik och vägtransporter som är av särskild betydelse för transporterna. Förordning (2005:520)

4 §

  Den som anlitar ett transportföretag som avses i 2 § skall
   1. upplysa företaget om innehållet i 9 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, och
   2. föra anteckningar om de uppgifter som anges på företagets gemenskapstillstånd.

Anteckningar som avses i första stycket 2 skall bevaras under denna förordnings giltighetstid. Förordning (2005:520)