Tillkännagivande (2006:1035) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2006:1035) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2006:1035) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. upphävdes 2009-07-28 genom SFS 2009:913


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2006:1035) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.