Tillkännagivande (2006:1039) om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658)

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2006:1039) om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658) sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2006:1039) om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658) upphävdes 2019-11-22 genom SFS 2019:715


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2006:1039) om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658) .